Таблички на пол

Арт. ТЧН-20
Табличка на пол «Не курить»